23% off

EMBRYO FREEZING MEDIA

9,000.00

 1 x 1.5 mL Basic Solution vial (BS)
 1 x 1.5 mL Equilibration Solution vial (ES)
 2 x 1.5 mL Vitrification Solution vial (VS)

Description

 1 x 1.5 mL Basic Solution vial (BS)
 1 x 1.5 mL Equilibration Solution vial (ES)
 2 x 1.5 mL Vitrification Solution vial (VS)